piektdiena, 2016. gada 20. maijs

Pensija 2. daļa

Vecuma pensija nav vienīgais pensijas veids. Ir arī invaliditātes pensija. Tiesības saņemt invaliditātes pensiju ir apdrošinātai personai, ja tā:

 • Nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • Ir atzīta par invalīdu (izņemot, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība pēc 1997.gada 1.janvāra).
 • Apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem.
 • Pastāvīgi dzīvo Latvijā.
Tāpat, ir arī apgādnieka zaudējuma pensija. Šo pensiju var saņemt bērns, mirušais vecāks ir bijis sociāli apdrošinātā persona un dzīvojis Latvijā. Šo pensiju var saņemt :

 • Mirušā bērniem neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši mirušā apgādībā.
 • Bērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem.
 • Bērni neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
 • Darba nespējīgie ģimenes locekļi, kas bijuši mirušā apgādībā.
 • Brāļi, māsas, mazbērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku.
 • Brāļi, māsas, mazbērni, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un ja viņiem nav darbspējīgu vecāku.

Ir arī izdienas pensija. Tiesības saņemt izdienas pensiju ir atsevišķos amatos un profesijās strādājušajiem, kuriem, pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību.

Šo pensiju var saņemt tādu profesiju pārstāvji kā:


 • Tiesneši.
 • Prokurori.
 • Diplomāti.
 • Transporta darbinieki (aviācijas, dzelzceļa, jūras u.c.).
 • Radošie darbinieki (cirka, baleta u.c. mākslinieki).
 • U.c.

Šādas pensijas saņemšanai. katras profesijas pārstāvim, ir jāatbilst konkrētiem noteikumiem un prasībām. Pretēji, šo pensiju nevarēs saņemt.

Pensijas ir ļoti dažādas un to saņemšana var būt gana sarežģīta. Bet, kad pienāk laiks, tā ir liela palīdzība un atspaids. Vismaz tai vajadzētu tādai būt.

ceturtdiena, 2016. gada 19. maijs

Nauda pret auto

Automašīna ir ne tikai pārvietošanās līdzeklis un neaizstājams palīgs vairākās situācijās, bet arī vērtīga investīcija, kas vajadzības gadījumā var kalpot kā nodrošinājums aizdevuma saņemšanai.

Jebkurš automašīnas īpašnieks var justies droši, pat gadījumā, ja nauda nepieciešama ne tikai neparedzētu izdevumu segšanai, bet arī finanšu krīzes risināšanai, jo pateicoties savam auto, tas var pretendēt uz aizdevumu līdz pat 90% apmērā no sava auto vērtības. Noformējot aizdevumu pret auto ķīlu, Jūs savu auto varēsiet turpināt izmantot tāpat kā līdz šim nesaskaroties ar jebkādiem liekiem ierobežojumiem.

Aizņemoties atbildīgi, iespējams risināt finansiālas problēmas, iegādāties preces vai pakalpojumus, kuru vērtību nevarat apmaksāt vienā maksājumā un pārdevējs nepiedāvā veikt dalītos maksājumus vai segt neparedzētus izdevumus, piemēram, ārstniecības izdevumus vai tehnikas remontu.

Naudu pret auto vai kredītu pret automašīnas ķīlu piedāvā vairāki aizdevēji, līdz ar to pastāv iespēja izvēlēties sev tīkamāko un izdevīgāko aizdevuma piedāvājumu. Lai saprastu, kurš no piedāvājumiem ir Jūsu situācijai piemērotākais un finansiāli izdevīgākais, veiciet kredītu piedāvājumu salīdzināšanu. Visvienkāršāk salīdzināšanu var veikt tepat internetā, izmantojot speciāli šim mērķim izstrādāto salīdzināšanas rīku, kurā vienkopus redzami visi aizdevēju piedāvājumi, to cenas un informācija par kredītu saņemšanu.

Pēc izdevīgākā piedāvājuma izvēles, pievērsiet uzmanību kredīta saņemšanas noteikumiem, jo katram no aizdevējiem tie var nedaudz atšķirties. Daži no kredītu izsniedzējiem nosaka automašīnas vecuma ierobežojumus un, vadoties pēc tiem, nosaka aizdevuma limitu, savukārt citi var pieprasīt automašīnu apdrošināt, iegādājoties KASKO apdrošināšanas polisi. Pastāv iespēja, ka kredīta izsniedzēja noteikumi, nenosaka nekāda veida ierobežojumus un nauda pret auto tiek izsniegta ikvienam, kurš atbilst vispārējiem kredītņēmēja standartiem.

Vairāki aizdevēji piedāvā pieteikties kredītam internetā, tādejādi atvieglojot un paātrinot aizdevuma noformēšanas procesu. Internetā atrodamās pieteikumu formas parasti ir ļoti vienkāršas un labi saprotamas, līdz ar to aizdevuma saņemšana neprasa daudz laika. Dažu aizdevēju piedāvājumos norādīts, ka kredītu iespējams saņemt pat 60 minūšu jeb stundas laikā no pieteikuma nosūtīšanas brīža.

Piesakoties kredītam internetā, jāņem vērā, ka, dokumentu parakstīšana visbiežāk notiek kādā no aizdevēja klientu apkalpošanas centriem, kurā nepieciešams ierasties pēc tam, kad aizdevējs ir apstiprinājis kredīta pieteikumu un norādījis, ka kredīts tiks piešķirts.

Auto kredītu izsniedzēji mēdz piedāvāt atlaides un akcijas, kas ievērojami samazina piedāvājuma cenu vai kā citādi padara to daudz pievilcīgāku, tāpēc, pirms aizņemšanās, pārliecinieties vai Jūsu izvēlētā aizdevēja piedāvājumu klāstā nav kāda īpaša atlaide vai akcija, kas samazinātu maksu par konkrēto aizdevumu. Aizdevēja piedāvātās atlaides būtu jāņem vērā arī, veicot kredītu piedāvājumu salīdzināšanu.

Aizņemieties atbildīgi, iepriekš pārliecinoties, ka spēsiet aizdevumu atmaksāt laikus.

pirmdiena, 2016. gada 16. maijs

Latvijas Banka

Latvijas Banka ir Latvijas republikas centrālā banka. Tās uzdevums ir noteikt un īstenot monetāro politiku valstī, emitēt nacionālo valūtu, veicināt maksājumu sistēmu darbību un citu, līdzīgu, darbību veikšana. Latvijas Banka ir viena no svarīgākajām valsts iestādēm. Tā veic tautsaimnieciskus uzdevumus balstoties uz Latvijas likumdošanu. Šīs bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti valstī. Latvijas Banka tika dibināta 1922. gada 7. septembrī saskaņā ar Satversmes sapulces lēmumu.

Latvijas Banka attīsta makroekonomikas un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi liekot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas pamatiem un aktuālo situāciju.
Centrālās bankas monetārā jeb naudas politika ir centrālās bankas īstenoto pasākumu kopums, lai atbilstoši ekonomiskajai aktivitātei palielinātu vai samazinātu naudas piedāvājumu. Katrā valstī centrālās bankas mērķi, uzdevumi un funkcijas var atšķirties balstoties uz konkrētās valsts īpašībām un apstākļiem.

Centrālajai bankai ir tiesības izlaist nacionālo naudu – banknotes un monētas. Skaidrās naudas aprite sākas centrālajā bankā, aizdodot saražotās naudas zīmes bankām. No tām nauda nonāk uzņēmēju un iestāžu kontos un iedzīvotāju makos. Latvijas Banka arī emitē īpašās, jubilejas, monētas. Šādas monētas ir iespējams izmantot visā Eiropā, kur valūta ir eiro.

Ārējo rezervju turēšana un pārvaldīšana ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kas jāīsteno valstu centrālajām bankām ES dalībvalstīs, kuras ieviesušas eiro, un Eiropas Centrālajai bankai, strādājot vienotā sistēmā – Eiro sistēmā. To nosaka Eiropas Savienības dibināšanas jeb darbības līgums. Ārējās rezerves ir Latvijas Bankas finanšu aktīvi, kas sedz attiecīgas Latvijas Bankas saistības, tai skaitā naudu apgrozībā, valdības un komercbanku noguldījumus centrālajā bankā. Kopējie Latvijas Bankas finanšu ieguldījumi ietver ārvalstu valūtas un zeltu, kā arī ieguldījumus eiro izlaistos finanšu instrumentos. Zelts joprojām veido nelielu daļu Latvijas Bankas kopējo ārējo rezervju un tas glabājas Lielbritānijā, Anglijas Bankā.

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas pārstāve ārvalstu centrālajās bankās un starptautiskajās finanšu institūcijās. Latvijas Banka var piedalīties citu starptautisko finanšu un kredīta organizāciju darbībā, kas atbilst tās mērķiem un uzdevumiem.

Mājas lapa: https://www.bank.lv

pirmdiena, 2016. gada 9. maijs

Kas ir budžets?

Budžets ir visu mūsu finanšu kopums. Tas ir kas tāds no kā izbēgt mēs nevaram. Lai cik maz uzmanības mēs tam veltītu, budžets ir katram no mums. Budžets ir valstij, uzņēmumam, ģimenei, katram cilvēkam, pat bērnam var būt savs budžets kad vecāki iedod kabatas naudu. Tas ir ienākumu un izdevumu plāns kādam noteiktam laika posmam.

Valsts budžets ir ļoti apjomīgu ienākumu un izdevumu kopums, bet savā būtībā tas ir tāds pats kā ģimenes budžets. Ir noteikts pieejamo līdzekļu apjoms un nebeidzamu vajadzību kopums. Budžets sadala šos līdzekļus tā, lai apmierinātu maksimāli daudzas no vajadzībām. Visas vajadzības nekad nevar apmierināt ne valsts ne individuālā līmenī. Tādēļ tiek veidots budžets, lai nerastos tāda situācija, ka tiek izpildītas tādas vajadzības, kuras nebūtu prioritāras, bet paliek neizpildītas tās kuras ir obligātas. Valsts līmenī tiek sadalīti miljoni, tie tiek novirzīti attiecīgo vajadzību apmierināšanai. Cik daudz līdzekļu nonāk katras nozares rīcībā ir ļoti strīdīgs jautājums, bet šie līdzekļi ir jāsadala, jo visiem ir nepieciešama nauda, bet visiem tās nekad nepietiek. Tieši šī iemesla dēļ, ar valsts budžeta izveidi strādā profesionāļi gan ekonomikas gan citās jomās. Pie šādiem līdzekļu apjomiem ir nepieciešamas lielas zināšanas un spēja plānot ne tikai esošo, bet arī nākotni.

Arī katram uzņēmumam ir savs budžets. Šeit tiek iekļauti visi izdevumi un ienākumi. Ņemot vērā budžetu tiek veikta uzņēmuma paplašināšana, tiek maksātas algas, tiek veikti dažādi projekti un tamlīdzīgi. Tāpat ka valsts līmenī, šeit ir profesionāli cilvēki kuri nodarbojas ar budžeta plānošanu un sadali. Grāmatveži, ekonomisti un citi uzņēmuma vadošie darbinieki veido ne tikai mēneša, bet gada budžetu, šādi gatavojoties nākotnei.

Ģimenes budžets no valsts budžeta atšķiras ar līdzekļu apjomu. Arī ar vajadzībām, jo valsts līmenī ir jālabo ceļi, jāveido lieli projekti un citas, līdzīgas, darbības, bet ģimenes budžetā ir jāmaksā komunālie rēķini, jāpērk pārtika, jāpērk apģērbs un tamlīdzīgi. Budžeta plānošana atļauj to visu izdarīt pēc iespējas efektīvāk. Lai arī lielākajai daļai no mums nav diplomi ekonomikā, mēs spējam veikt brīnumus kad nākas rast dažādas iespējas kā savilkt galus kopā un izveidot stabilu budžetu.