pirmdiena, 2018. gada 30. aprīlis

Pensiju iemaksas

Zemāk ir iespēja apskatīt kā gadu laikā ir mainījusies Jūsu 1. līmeņa pensiju iemaksa attiecībā pret otro pensiju līmeņa iemaksu.

Gads 1. līmenis 2. līmenis


2001 - 2006 18% 2%
2007 16% 4%
2008 12% 8%
2009 - 2012 18% 2%
2013 - 2014 16% 4%
2015 15% 5%
no 2016 14% 6%

Secinājumi, kādus ir iespējams izdarīt no šīs tabulas ir tādi, ka kamēr valstī nenotiek strauja ekonomiskā izaugsme, 2. pensiju līmeņa iemaksas ir vien 2%. Tas nozīmē, ka bankām nav liela interese ieguldīt maksimāli lielus naudas līdzekļus finanšu tirgū. Savukārt, kad notiek strauja ekonomiskā izaugsme, kas patreiz pamazām sākās un varam atcerēties 2008. gadu, kad Latvijā un pasaulē bija investoru zelta laiki, tad 2. pensiju līmeņa iemaksas attiecība pret 1. pensiju līmeni tiek palielināta. Tas tiek darīts, lai iegūtu papildus finanšu līdzekļus, kas vecumdienās Jums palīdzēs kārtīgi atpūsties un izbaudīt dzīvi. Bieži uzdots jautājums ir ko es iegūšu pievienoties pensiju 2. līmenim? Pievienojoties pensiju 2. līmenim, Jums ir iespēja nodrošināt daudz lielāku pensijas apjomu vecumdienās, jo tas paredz, ka daļa no Tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām vecuma pensijām ar līdzekļu pārvaldītāju starpniecību tiek ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū - noguldījumos bankās un vērtspapīros, kas nodrošina lielāku Tava ieguldījumu apjoma pieaugumu nākotnē. Tātad tie līdzekļi, kuri tiek iemaksāti 1.pensiju līmenī, tiek izmantoti pensiju izmaksām pašreizējiem pensionāriem, taču nauda, kas tiek ieskaitīta pensiju 2. līmenī, būs paredzēta tikai Tavas pensijas izmaksai. Kas notiek ar pensiju 2. līmeņa kapitālu, ja persona mirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas? Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks mirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas, viņa pensiju 2. līmeņa kapitāls tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā. Vairāk vai mazāk, tas nozīmē, ka šo naudu nesaņem ne pensijas uzkrājējs, ne arī viņa ģimenes locekļi. Tieši tāpēc dažkārt ir izdevīgi uzkrāt pensiju 3. līmeni. 2. līmeņa dalībnieka apgādībā bijušajām personām saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”. Šo kapitālu nevar mantot mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka mantinieki. Domāsim par nākotni un sāksim krāt jau šodien! Tad vecumdienas varēsim izbaudīt!