otrdiena, 2016. gada 7. jūnijs

KAS IR FINANŠU PLĀNOŠANA

Uzsākot uzņēmējdarbību, jārēķinās, ka dibinot uzņēmumu vajadzēs krietni ieguldīt savus līdzekļus līdz, kamēr uzņēmumam radīsies peļņa, pēc tam jau gūsiet pirmos panākumus un arī zaudējumus, tāpēc nenolaidiet rokas, un turpiniet savu ieceru realizāciju.

Sākumā uzņēmumā būs tikai ieguldījumi un naudas līdzekļu novirzīšana konkrētām darbībām – telpu saimnieciskās izmaksas, darbinieku algām un nodokļiem. Uzņēmuma līdzekļus privātos tēriņos izmantot kategoriski nedrīkst. Ja jums līdzekļi neatļauj tad algu sev varat pagaidām nemaksāt. Kad firma būs ar labiem ienākumiem, un uzņēmumam vajadzēs vairāk izdevumu, tad varat sevi oficiāli pieņemt darbā un saņemt sev pienākušo darba algu un uzņēmumam nomaksāt nodokļus par darbinieku. Kamēr jums uzņēmums tikai attīstās ir svarīgi, lai pašam ir sava finansiāla stabilitāte, kas neskar jūsu biznesu.

Protams, jābūt iespējām ieguldīt naudas līdzekļus pēc savām iespējām, jo biznesa ir savi panākumi un kritumi un tam jābūt gatavam. Ja uzņēmumam ir vairāki īpašnieki jeb valdes locekļi, tad der kopīgi nonākt līdz vienas problēmas risinājumam, kas šajā situācijā būs solis uz stabilu uzņēmuma nākotni, jo bezdarbība var novest pie zaudējumiem un firmu var piemeklēt maksātnespēja lielu parādu dēļ.
Finanšu plānošanā jāizvirza vairāki virzienu veidi, kādā uzņēmums ir plānojis attīstīties.

Uzņēmumam jābūt konkrētam plānam ar izvirzītiem konkrētiem uzdevumiem. Jāseko arī, cik lietderīgi tiek tērēta firmas nauda, vai nav lieku izdevumu, kuri firmai var nodarīt zaudējumus, kuru atgūšanā būs jāpieliek vairāk pūles – jānoalgo vairāk darbinieku, vai maksāt jau esošiem dubulto likmi par virsstundām, kas radīs papildizdevumus. Veicamajiem darbiem jānes peļņa, no kā atkarīga firmas tiešo izdevumu segšana, darbinieku algām un veiksmīgai uzņēmuma darbības turpināšanai.

Arī darbinieku izvēlē jābūt uzmanīgam un jāpieiet ar kritisku aci. Tev jāpieņem darbā, kvalificētus darbiniekus, kas ir ar atbilstošu izglītību un prasmēm, un veicinās kvalitāti darba izpildē, protams, jāpieņem, ja ir nepieciešams, arī cilvēkus, kurus apmācīsi uz vietas, darbos, kuros nav nepieciešamas specifiskas zināšanas, bet darba procesos viņu darba rokas būs nepieciešamas (krāvēji, palīgstrādnieki utt.). Jo kādu kolektīvu būsi atlasījis, no tā ir atkarīgs darba izpildes rezultāts. Algas, ko saņems darbinieki, arī ir svarīgs budžeta punkts, ar kuru jārēķinās, jo atkarīgs, cik darbinieku tu vari atļauties noalgot, un, lai paši darbinieki ir apmierināti ar algas lielumu, un gatavi strādāt godīgi un ar pilnu atdevi.