piektdiena, 2017. gada 29. decembris

Normāla 100% atlaide

Normāla atlaide jaunajiem klientiem!
Ja ir vēlme saņemt labu atlaidi, tad līdz 31. decembrim jaunajiem klientiem normāla 100% atlaide procentu maksai! Tas ir tas saucamais pirmais kredīts bez procentu maksas, kura ietvaros atmaksājiet tik, cik paņēmāt.