pirmdiena, 2018. gada 3. septembris

Kas nav iekļauts gada procentu likmē (GPL)?

  • Izmaksas, ko patērētājs maksā par kreditēšanas līgumā noteikto savu saistību neizpildi
  • Izmaksas (izņemot pirkuma cenu), ko patērētājs maksā, iegādājoties preci vai pakalpojumu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek par tūlītēju samaksu vai izmantojot kredītu)
  • Maksa par naudas līdzekļu pārskaitījumu un maksa par konta uzturēšanu, kas paredzēts kredīta maksājumu, procentu maksājumu un citu izmaksu saņemšanai
  • Dalības maksa asociācijām vai grupām, kas noteikta citos līgumos
  • Maksa par apdrošināšanu vai garantijām
  • Dažādas kredītu devēju kompānijas mēdz noteikt atsevišķus papildu maksājumus un pirkuma pirmo iemaksu, tādējādi kredīta procentu likme var šķist zemāka.

Par galvošanu kredītiem

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, galvojot par kādu kredītņēmēju, arī Jūs uzņematies šīs kredītsaistības, tas nozīmē, ja kredītņēmējs vairs nespēj maksāt savu kredītu vai arī nav sasniedzams vai atrodams, tad Banka prasību par parādsaistību segšanu vērš pret galvotāju.

Iesakām vispirms rūpīgi iepazīties ar kredītlīgumu un galvojuma līgumu, noskaidrot, kādi ir Jūsu kā galvotāja pienākumi un tiesības. Tāpat arī Jums steidzami jāinformē Banka par radušos situāciju, ka faktiskais kredītņēmējs nepilda savas saistības, kā arī viņš nav atrodams. Risinājums ir jārod sadarbojoties ar Banku.

Iesākām Jums vērsties pie sava jurista, lai sekmīgāk risinātu radušos situāciju, jo, atmaksājot kredītu, Jums ir tiesības vērst prasību pret faktisko kredītņēmēju par summas atmaksu Jums.